Johdanto kasvatustieteisiin

Aika

09.05. – 04.06.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ti 9.5., ke 10.5., ma 15.5., ke 17.5., ma 22.5. ja ke 24.5.2023 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä niiden merkityksen nykyisyydessä. Hän tuntee pääpiirteissään keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Opiskelija on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä teorian merkitykseen kasvatuksessa. Opiskelijalla on perusvalmiudet kasvatustieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä itsenäiseen ja yhteistoiminnalliseen akateemiseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • kasvatustieteiden luonne, tehtävät ja osa-alueet
 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö, tutkimusotteet ja menetelmät
 • kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen historia ja yhteiskunnallinen merkitys (Suomessa)
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
 • tutkimusperustaisuus opetuksessa

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 29.5.-4.6.2023
+ uusintatentti (vahvistuu myöhemmin)

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus

 • Saari, A. 2021. Kasvatusteoria. Antiikista nykypäivään. Gaudeamus.
 • opettajan ilmoittama materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

09.05. – 04.06.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ti 9.5., ke 10.5., ma 15.5., ke 17.5., ma 22.5. ja ke 24.5.2023 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä niiden merkityksen nykyisyydessä. Hän tuntee pääpiirteissään keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Opiskelija on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä teorian merkitykseen kasvatuksessa. Opiskelijalla on perusvalmiudet kasvatustieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä itsenäiseen ja yhteistoiminnalliseen akateemiseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • kasvatustieteiden luonne, tehtävät ja osa-alueet
 • kasvatustieteiden peruskäsitteistö, tutkimusotteet ja menetelmät
 • kasvatuksen ja aikuiskasvatuksen historia ja yhteiskunnallinen merkitys (Suomessa)
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
 • tutkimusperustaisuus opetuksessa
Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 29.5.-4.6.2023
+ uusintatentti (vahvistuu myöhemmin)

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus
 • Saari, A. 2021. Kasvatusteoria. Antiikista nykypäivään. Gaudeamus.
 • opettajan ilmoittama materiaali
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta