Henkilöstöoikeus – ayTOIK2030

Aika

03.02. – 31.07.2025

Reaaliaikaiset luennot etänä Zoomissa ma-ti 3.-4.2.2025 klo 17-20.30.

Luennot tallennetaan, joten ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen ja määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset sekä virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

 • Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.
 • Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien  korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä työsuhteen ja yrittäjyyden rajat.
 • Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Kouluttajat

KTL, yliopiston lehtori Mika Kärkkäinen

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa (aikataulut vahvistuvat myöhemmin).

Kirjallisuus

 1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
 2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
 3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta..

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 89 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Aika

03.02. – 31.07.2025

Reaaliaikaiset luennot etänä Zoomissa ma-ti 3.-4.2.2025 klo 17-20.30.

Luennot tallennetaan, joten ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen ja määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset sekä virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Opintopisteet

6 op

Sisältö
 • Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet.
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.
 • Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien  korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä työsuhteen ja yrittäjyyden rajat.
 • Virkamiesoikeuden pääpiirteet.
Kouluttajat

KTL, yliopiston lehtori Mika Kärkkäinen

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa (aikataulut vahvistuvat myöhemmin).

Kirjallisuus
 1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
 2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
 3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta..
Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 89 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta