Henkilöstöoikeus – ayTOIK2030

Aika

18.03.2024 – 30.04.2023

Verkko-opinnot.

Etäluennot Zoomin kautta ma 18.3. ja ti 19.3.2024 klo 17-20.30. Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja  velvollisuudet sekä osaa arvioida työ-  ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen ja määräaikaisen työsopimuksen solmimisen  edellytykset sekä virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa  käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista  henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia  toimintasuosituksia.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

 • Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet.
 • Työnantajan ja työntekijän  oikeudet ja  velvollisuudet.
 • Työsuojelu, työaikalainsäädäntö,  työtapaturmien  korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä  työsuhteen ja yrittäjyyden rajat.
 • Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Kouluttajat

KTL, yliopiston lehtori Mika Kärkkäinen

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa.

Kirjallisuus

 1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
 2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
 3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta..

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

15.03.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

18.03.2024 – 30.04.2023

Verkko-opinnot.

Etäluennot Zoomin kautta ma 18.3. ja ti 19.3.2024 klo 17-20.30. Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja  velvollisuudet sekä osaa arvioida työ-  ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen ja määräaikaisen työsopimuksen solmimisen  edellytykset sekä virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa  käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista  henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia  toimintasuosituksia.

Opintopisteet

6 op

Sisältö
 • Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet.
 • Työnantajan ja työntekijän  oikeudet ja  velvollisuudet.
 • Työsuojelu, työaikalainsäädäntö,  työtapaturmien  korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset, johtajien oikeudellinen asema sekä  työsuhteen ja yrittäjyyden rajat.
 • Virkamiesoikeuden pääpiirteet.
Kouluttajat

KTL, yliopiston lehtori Mika Kärkkäinen

Suoritustapa

Luennot. Verkkotentti Moodlessa.

Kirjallisuus
 1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.
 2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
 3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) saatavilla oppiaineen verkkosivuilta..
Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

15.03.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta