Henkilöstöjohtaminen – ayJOHT2040

Kuvaus

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöjohtamisen opintojaksollamme tutustutaan henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen osana henkilöstöammattilaisen tehtäviä sekä perehdytään työhyvinvointiin osana suorituksen arviointia ja palkitsemista.

Aika

15.01. – 30.04.2024

Verkko-opinnot 15.1.-30.4.2024.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopintoina Moodle oppimisympäristössä.
– voit aloittaa opinnot joustavasti tammikuun aikana

Tavoite

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssi koostuu kurssin aihepiirejä käsittelevistä osioista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Jokaiseen osioon liittyen opiskellaan itsenäisesti osioon liittyvä kurssikirjan materiaali sekä mahdollinen muu Moodlessa annettu opiskelumateriaali. Kussakin osiossa on lisäksi aihepiiriin liittyvä videoluento. Osioiden materiaaliin pohjautuen opiskelija tekee osioon liittyvän portfolioon lisättävän viikkotehtävän. Tämän lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin lopputyönä esseen jostakin annetusta aihepiiristä. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Vaihtoehtoisesti koko opintojakson voi suorittaa EXAM-tenttinä. Tällöin teet vain EXAM-tentin, jonka tenttimateriaali käsittää kurssikirjan sekä kaiken Moodlessa olevan oppimismateriaalin. EXAM-tentti tehdään erillisessä, valvotussa tenttitilassa joko Vaasan yliopiston tiloissa tai tenttivierailuna jonkin toisen korkeakoulun tenttitiloissa ja vaatii tenttiajan ja -paikan varaamisen ennakkoon. Lue lisää EXAM-tenttimisestä.

Kirjallisuus

  • Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
  • Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions. Harvard Business School Press (suomenkielinen versio: Ulrich Dave (2007) Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum.)

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

01.01.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöjohtamisen opintojaksollamme tutustutaan henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen osana henkilöstöammattilaisen tehtäviä sekä perehdytään työhyvinvointiin osana suorituksen arviointia ja palkitsemista.

Aika

15.01. – 30.04.2024

Verkko-opinnot 15.1.-30.4.2024.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti etäopintoina Moodle oppimisympäristössä.
– voit aloittaa opinnot joustavasti tammikuun aikana

Tavoite

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssi koostuu kurssin aihepiirejä käsittelevistä osioista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Jokaiseen osioon liittyen opiskellaan itsenäisesti osioon liittyvä kurssikirjan materiaali sekä mahdollinen muu Moodlessa annettu opiskelumateriaali. Kussakin osiossa on lisäksi aihepiiriin liittyvä videoluento. Osioiden materiaaliin pohjautuen opiskelija tekee osioon liittyvän portfolioon lisättävän viikkotehtävän. Tämän lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin lopputyönä esseen jostakin annetusta aihepiiristä. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus).

Vaihtoehtoisesti koko opintojakson voi suorittaa EXAM-tenttinä. Tällöin teet vain EXAM-tentin, jonka tenttimateriaali käsittää kurssikirjan sekä kaiken Moodlessa olevan oppimismateriaalin. EXAM-tentti tehdään erillisessä, valvotussa tenttitilassa joko Vaasan yliopiston tiloissa tai tenttivierailuna jonkin toisen korkeakoulun tenttitiloissa ja vaatii tenttiajan ja -paikan varaamisen ennakkoon. Lue lisää EXAM-tenttimisestä.

Kirjallisuus
  • Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
  • Ulrich, Dave (1997) Human Resource Champions. Harvard Business School Press (suomenkielinen versio: Ulrich Dave (2007) Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum.)

Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

01.01.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta