Hengityskoulu – Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Kuvaus

Hengittämistä ulkona

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

Aika

31.01. – 03.05.2024

 • 1. jakso 31.1.-2.2.2024
  ke 31.1. klo 9.30-17, to 1.2. klo 8.30-15.30 ja pe 2.2. klo 8.30-14.15
 • 2. jakso 27.2.-29.2.2024
  ti 27.2. klo 9.30-16.30, ke 28.2. klo 8.30-15.30 ja to 29.2. klo 9-14.15
 • 3. jakso 11.-12.4.2024
  to 11.4. klo 8.30-15.30 ja pe 12.4. klo 8.30-15.30
 • 4. jakso 2.-3.5.2024
  to 2.5. klo 8.45-15.45 ja pe 3.5. klo 8.30-15.00

Seuraavan kerran Hengityskoulu järjestetään Turussa keväällä 2026.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.
Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille

 • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
 • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
 • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
 • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
 • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
 • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset
 • liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Olen kotoisin Turun seudulta. Teen koulutustyötä ympäri Suomen, mutta vapaa-aikanani viihdyn parhaiten kotona ja mökillä. Tärkeintä minulla on oma perhe, puoliso, lapset ja koira. Työssä psykofyysinen työote, hengitys ja kehotietoisuus, kirjoittaminen sekä ryhmissä työskentely ovat minulle rakkaimpia työskentelyareenoita. Pidän paljon siitä, että erilaisia tulokulmia yhdistellään luovasti ja näin orientaationi onkin integrativiinen. En myöskään vapaa-aikanani ole yhden asian ihminen, vaan harrastan monipuolisesti kaikenlaista kulttuuria, käsitöitä ja luonnossa liikkumista. Innostun herkästi monenlaisista asioista, mutta vastapainoksi olen taitava laiskottelemaan ja ottamaan rennosti.  


Hengityskouluohjaaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Toffer

Olen Savosta kotoisin ja muuttanut vastikään Etelä-Pohjanmaalle. Minulle yksi tärkeimmistä arvoista on perhe, yhdessä oleminen ja elämän ihmetteleminen sen kaikissa sävyissä. Pidän ulkoilusta eri harrastusten parissa niin kesällä kuin talvellakin. Kuuntelen mielelläni äänikirjoja ja olen aloitellut uudelleen käsityöharrastuksia vuosien jälkeen. Minulle tärkeää on avoin suhtautuminen uuden oppimiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Työskentelyssä viitekehykseni on integratiivinen, mielensisäisen hengityksen teoria tärkeimpänä. Tapaan pariskuntia ja yksilöitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Yritämme yhdessä ensin luoda turvallisen hengittävän ilmapiirin, jossa on mahdollista löytää sekä ymmärrystä että uusia näkökulmia kuinkin tilanteeseen ajankohtaisesti ja ylisukupolvisesti. Turvallisuus mahdollistaa uteliaisuuden heräämisen itseä ja toisia kohtaan. Pidän myös hengitysryhmiä ja teen yksilöllistä hengitysohjausta. Yksi ehdoton rikkaus työssäni on kouluttaminen eri puolilla Suomea Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutuksissa ja erilaisissa hengitykseen liittyvissä workshopeissa yhdessä Minna Martinin kanssa.

Suoritustapa

Kurssi sisältää myös kotitehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Koulutus pohjaa kokemukselliseen oppimiseen, joten päivänkin poissaolo koulutuksesta jättää melkoisen aukon. On tärkeää, että jo koulutukseen hakiessa varaat ilmoitetut koulutuspäivät kalenteristasi ja sitoudut koulutukseen. Niin läsnäolo kuin poissaolo vaikuttaa koko ryhmän toimintaan.

Kirjallisuus

Martin ym. 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Martin, Seppä, Nissinen 2017 Hengitysterapeutin työkirja (kirja kuuluu koulutuksen hintaan ja se jaetaan osallistujille koulutuksen alkujaksolla)
Martin 2016 Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Hakuohje:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake tästä.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Koulutus painottuu kokemukselliseen oppimiseen ja siten se tarjoaa erinomaisen väylän osallistujalle tutustua itseensä syvemmin uudesta näkökulmasta. Menetelmät voivat käynnistää osallistujissa halun tarkastella omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia syvemmin. Säännöllinen työnohjaus on suositeltavaa, kun käytetään psykofyysisiä menetelmiä oppimisessa ja terapeuttisessa vaikuttamisessa. Opetukseen osallistuminen edellyttää halua työskennellä ryhmässä sekä hienovaraista ja kunnioittavaa suhtautumista toisiin.

Hinta

2040 €

Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

28.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Hengittämistä ulkona

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

Aika

31.01. – 03.05.2024

 • 1. jakso 31.1.-2.2.2024
  ke 31.1. klo 9.30-17, to 1.2. klo 8.30-15.30 ja pe 2.2. klo 8.30-14.15
 • 2. jakso 27.2.-29.2.2024
  ti 27.2. klo 9.30-16.30, ke 28.2. klo 8.30-15.30 ja to 29.2. klo 9-14.15
 • 3. jakso 11.-12.4.2024
  to 11.4. klo 8.30-15.30 ja pe 12.4. klo 8.30-15.30
 • 4. jakso 2.-3.5.2024
  to 2.5. klo 8.45-15.45 ja pe 3.5. klo 8.30-15.00

Seuraavan kerran Hengityskoulu järjestetään Turussa keväällä 2026.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.
Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille

 • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
 • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
 • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
 • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
 • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
 • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset
 • liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Opintopisteet

6 op

Sisältö
 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt
Kouluttajat

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Olen kotoisin Turun seudulta. Teen koulutustyötä ympäri Suomen, mutta vapaa-aikanani viihdyn parhaiten kotona ja mökillä. Tärkeintä minulla on oma perhe, puoliso, lapset ja koira. Työssä psykofyysinen työote, hengitys ja kehotietoisuus, kirjoittaminen sekä ryhmissä työskentely ovat minulle rakkaimpia työskentelyareenoita. Pidän paljon siitä, että erilaisia tulokulmia yhdistellään luovasti ja näin orientaationi onkin integrativiinen. En myöskään vapaa-aikanani ole yhden asian ihminen, vaan harrastan monipuolisesti kaikenlaista kulttuuria, käsitöitä ja luonnossa liikkumista. Innostun herkästi monenlaisista asioista, mutta vastapainoksi olen taitava laiskottelemaan ja ottamaan rennosti.  


Hengityskouluohjaaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Toffer

Olen Savosta kotoisin ja muuttanut vastikään Etelä-Pohjanmaalle. Minulle yksi tärkeimmistä arvoista on perhe, yhdessä oleminen ja elämän ihmetteleminen sen kaikissa sävyissä. Pidän ulkoilusta eri harrastusten parissa niin kesällä kuin talvellakin. Kuuntelen mielelläni äänikirjoja ja olen aloitellut uudelleen käsityöharrastuksia vuosien jälkeen. Minulle tärkeää on avoin suhtautuminen uuden oppimiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Työskentelyssä viitekehykseni on integratiivinen, mielensisäisen hengityksen teoria tärkeimpänä. Tapaan pariskuntia ja yksilöitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Yritämme yhdessä ensin luoda turvallisen hengittävän ilmapiirin, jossa on mahdollista löytää sekä ymmärrystä että uusia näkökulmia kuinkin tilanteeseen ajankohtaisesti ja ylisukupolvisesti. Turvallisuus mahdollistaa uteliaisuuden heräämisen itseä ja toisia kohtaan. Pidän myös hengitysryhmiä ja teen yksilöllistä hengitysohjausta. Yksi ehdoton rikkaus työssäni on kouluttaminen eri puolilla Suomea Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutuksissa ja erilaisissa hengitykseen liittyvissä workshopeissa yhdessä Minna Martinin kanssa.

Suoritustapa

Kurssi sisältää myös kotitehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Koulutus pohjaa kokemukselliseen oppimiseen, joten päivänkin poissaolo koulutuksesta jättää melkoisen aukon. On tärkeää, että jo koulutukseen hakiessa varaat ilmoitetut koulutuspäivät kalenteristasi ja sitoudut koulutukseen. Niin läsnäolo kuin poissaolo vaikuttaa koko ryhmän toimintaan.

Kirjallisuus

Martin ym. 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Martin, Seppä, Nissinen 2017 Hengitysterapeutin työkirja (kirja kuuluu koulutuksen hintaan ja se jaetaan osallistujille koulutuksen alkujaksolla)
Martin 2016 Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Hakuohje:
1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake tästä.
Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Koulutus painottuu kokemukselliseen oppimiseen ja siten se tarjoaa erinomaisen väylän osallistujalle tutustua itseensä syvemmin uudesta näkökulmasta. Menetelmät voivat käynnistää osallistujissa halun tarkastella omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia syvemmin. Säännöllinen työnohjaus on suositeltavaa, kun käytetään psykofyysisiä menetelmiä oppimisessa ja terapeuttisessa vaikuttamisessa. Opetukseen osallistuminen edellyttää halua työskennellä ryhmässä sekä hienovaraista ja kunnioittavaa suhtautumista toisiin.

Hinta

2040 €

Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

28.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta