Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Kuvaus

Hengittämistä ulkona

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

Aika

06.02. – 05.05.2023

 • 1. jakso   6.-8.2.2023
  ma 6.2. klo 10-17, ti 7.2. klo 8.30-16.30 ja ke 8.2. klo 9-14.15
 • 2. jakso   7.-9.3.2023
  ti 7.3. klo 9.30-16.30, ke 8.3. klo 8.30-15.30 ja to 9.3. klo 9-14.15
 • 3. jakso 12.-13.4.2023
  ke 12.4. klo 8.30-15.30 ja to 13.4. klo 8.30-15.30
 • 4. jakso 4.-5.5.2023
  to 4.5. klo 9-17 ja pe 5.5. klo 8.30-14.30

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Kouluttajat

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Olen kotoisin Turun seudulta. Teen koulutustyötä ympäri Suomen, mutta vapaa-aikanani viihdyn parhaiten kotona ja mökillä. Tärkeintä minulla on oma perhe, puoliso, lapset ja koira. Työssä psykofyysinen työote, hengitys ja kehotietoisuus, kirjoittaminen sekä ryhmissä työskentely ovat minulle rakkaimpia työskentelyareenoita. Pidän paljon siitä, että erilaisia tulokulmia yhdistellään luovasti ja näin orientaationi onkin integrativiinen. En myöskään vapaa-aikanani ole yhden asian ihminen, vaan harrastan monipuolisesti kaikenlaista kulttuuria, käsitöitä ja luonnossa liikkumista. Innostun herkästi monenlaisista asioista, mutta vastapainoksi olen taitava laiskottelemaan ja ottamaan rennosti.  


Hengityskouluohjaaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Toffer

Olen Savosta kotoisin ja muuttanut vastikään Etelä-Pohjanmaalle. Minulle yksi tärkeimmistä arvoista on perhe, yhdessä oleminen ja elämän ihmetteleminen sen kaikissa sävyissä. Pidän ulkoilusta eri harrastusten parissa niin kesällä kuin talvellakin. Kuuntelen mielelläni äänikirjoja ja olen aloitellut uudelleen käsityöharrastuksia vuosien jälkeen. Minulle tärkeää on avoin suhtautuminen uuden oppimiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Työskentelyssä viitekehykseni on integratiivinen, mielensisäisen hengityksen teoria tärkeimpänä. Tapaan pariskuntia ja yksilöitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Yritämme yhdessä ensin luoda turvallisen hengittävän ilmapiirin, jossa on mahdollista löytää sekä ymmärrystä että uusia näkökulmia kuinkin tilanteeseen ajankohtaisesti ja ylisukupolvisesti. Turvallisuus mahdollistaa uteliaisuuden heräämisen itseä ja toisia kohtaan. Pidän myös hengitysryhmiä ja teen yksilöllistä hengitysohjausta. Yksi ehdoton rikkaus työssäni on kouluttaminen eri puolilla Suomea Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutuksissa ja erilaisissa hengitykseen liittyvissä workshopeissa yhdessä Minna Martinin kanssa.

Suoritustapa

Kurssi sisältää myös kotitehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Koulutus pohjaa kokemukselliseen oppimiseen, joten päivänkin poissaolo koulutuksesta jättää melkoisen aukon. On tärkeää, että jo koulutukseen hakiessa varaat ilmoitetut koulutuspäivät kalenteristasi ja sitoudut koulutukseen. Niin läsnäolo kuin poissaolo vaikuttaa koko ryhmän toimintaan.

Kirjallisuus

Martin ym. 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Martin, Seppä, Nissinen 2017 Hengitysterapeutin työkirja (kirja kuuluu koulutuksen hintaan ja se lähetetään osallistujille ennen koulutuksen alkua)
Martin 2016 Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 11.12.2022, voit kuitenkin ilmoittautua vielä varasijalle!

Hakemusten perusteella koulutukseen on valittu enintään 16 henkilöä.

Muu informaatio

Koulutus painottuu kokemukselliseen oppimiseen ja siten se tarjoaa erinomaisen väylän osallistujalle tutustua itseensä syvemmin uudesta näkökulmasta. Menetelmät voivat käynnistää osallistujissa halun tarkastella omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia syvemmin. Säännöllinen työnohjaus on suositeltavaa, kun käytetään psykofyysisiä menetelmiä oppimisessa ja terapeuttisessa vaikuttamisessa. Opetukseen osallistuminen edellyttää halua työskennellä ryhmässä sekä hienovaraista ja kunnioittavaa suhtautumista toisiin.

Hinta

1990 €
Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

31.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Hengittämistä ulkona

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse.

Aika

06.02. – 05.05.2023

 • 1. jakso   6.-8.2.2023
  ma 6.2. klo 10-17, ti 7.2. klo 8.30-16.30 ja ke 8.2. klo 9-14.15
 • 2. jakso   7.-9.3.2023
  ti 7.3. klo 9.30-16.30, ke 8.3. klo 8.30-15.30 ja to 9.3. klo 9-14.15
 • 3. jakso 12.-13.4.2023
  ke 12.4. klo 8.30-15.30 ja to 13.4. klo 8.30-15.30
 • 4. jakso 4.-5.5.2023
  to 4.5. klo 9-17 ja pe 5.5. klo 8.30-14.30
Paikka

Turku

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Opintopisteet

6 op

Sisältö
 • ryhmän aloittaminen, oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt
Kouluttajat

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Olen kotoisin Turun seudulta. Teen koulutustyötä ympäri Suomen, mutta vapaa-aikanani viihdyn parhaiten kotona ja mökillä. Tärkeintä minulla on oma perhe, puoliso, lapset ja koira. Työssä psykofyysinen työote, hengitys ja kehotietoisuus, kirjoittaminen sekä ryhmissä työskentely ovat minulle rakkaimpia työskentelyareenoita. Pidän paljon siitä, että erilaisia tulokulmia yhdistellään luovasti ja näin orientaationi onkin integrativiinen. En myöskään vapaa-aikanani ole yhden asian ihminen, vaan harrastan monipuolisesti kaikenlaista kulttuuria, käsitöitä ja luonnossa liikkumista. Innostun herkästi monenlaisista asioista, mutta vastapainoksi olen taitava laiskottelemaan ja ottamaan rennosti.  


Hengityskouluohjaaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Toffer

Olen Savosta kotoisin ja muuttanut vastikään Etelä-Pohjanmaalle. Minulle yksi tärkeimmistä arvoista on perhe, yhdessä oleminen ja elämän ihmetteleminen sen kaikissa sävyissä. Pidän ulkoilusta eri harrastusten parissa niin kesällä kuin talvellakin. Kuuntelen mielelläni äänikirjoja ja olen aloitellut uudelleen käsityöharrastuksia vuosien jälkeen. Minulle tärkeää on avoin suhtautuminen uuden oppimiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Työskentelyssä viitekehykseni on integratiivinen, mielensisäisen hengityksen teoria tärkeimpänä. Tapaan pariskuntia ja yksilöitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Yritämme yhdessä ensin luoda turvallisen hengittävän ilmapiirin, jossa on mahdollista löytää sekä ymmärrystä että uusia näkökulmia kuinkin tilanteeseen ajankohtaisesti ja ylisukupolvisesti. Turvallisuus mahdollistaa uteliaisuuden heräämisen itseä ja toisia kohtaan. Pidän myös hengitysryhmiä ja teen yksilöllistä hengitysohjausta. Yksi ehdoton rikkaus työssäni on kouluttaminen eri puolilla Suomea Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena koulutuksissa ja erilaisissa hengitykseen liittyvissä workshopeissa yhdessä Minna Martinin kanssa.

Suoritustapa

Kurssi sisältää myös kotitehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Koulutus pohjaa kokemukselliseen oppimiseen, joten päivänkin poissaolo koulutuksesta jättää melkoisen aukon. On tärkeää, että jo koulutukseen hakiessa varaat ilmoitetut koulutuspäivät kalenteristasi ja sitoudut koulutukseen. Niin läsnäolo kuin poissaolo vaikuttaa koko ryhmän toimintaan.

Kirjallisuus

Martin ym. 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Martin, Seppä, Nissinen 2017 Hengitysterapeutin työkirja (kirja kuuluu koulutuksen hintaan ja se lähetetään osallistujille ennen koulutuksen alkua)
Martin 2016 Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 11.12.2022, voit kuitenkin ilmoittautua vielä varasijalle!

Hakemusten perusteella koulutukseen on valittu enintään 16 henkilöä.

Muu informaatio

Koulutus painottuu kokemukselliseen oppimiseen ja siten se tarjoaa erinomaisen väylän osallistujalle tutustua itseensä syvemmin uudesta näkökulmasta. Menetelmät voivat käynnistää osallistujissa halun tarkastella omaa elämänhistoriaa ja kokemuksia syvemmin. Säännöllinen työnohjaus on suositeltavaa, kun käytetään psykofyysisiä menetelmiä oppimisessa ja terapeuttisessa vaikuttamisessa. Opetukseen osallistuminen edellyttää halua työskennellä ryhmässä sekä hienovaraista ja kunnioittavaa suhtautumista toisiin.

Hinta

1990 €
Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

31.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta