Hallinto-oikeus

Kuvaus

Hallinto-oikeutta toimistolla

Aika

05.06. – 19.06.2023

5.6., 12.6., 14.6., 15.6. ja 19.6.2023 klo 17.00-20.15

Lähiopetus Turussa, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Paikka

Turun yliopisto (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Esitiedot

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2–5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa ks. tästä.

Tavoite

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, tehnyt asiantuntijaesitelmän pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • Hallinto-oikeuden järjestelmä
 • Julkishallinnon organisaatio
 • Hallintomenettely
 • Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
 • Virkamiesoikeuden perusteet
 • Kunnallisoikeuden perusteet
 • Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
 • Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Kouluttajat

OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg

Suoritustapa

Kirjallinen tentti. Mahdollisia tentin tehtäviä korvaavia harjoituksia opetuksen aikana. Harjoitustyöt opetuksen aikana.

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

Tenttiajat vahvistuvat myöhemmin.

Kirjallisuus

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

 • Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. 2., uudistettu painos. Alma Talent Oy 2018. Tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa. Luvut IV 10, V, VI, VII 1-9 (verkkoversion vastaavat luvut IV 9, V, VI, VII 1-9).
 • Kulla, Heikki ja Salminen, Janne, Hallintomenettelyn perusteet. 11., uudistettu painos. Alma Talent Oy 2021. (myös verkossa ja ekirjana)
 • Mäenpää, Olli, Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä. Lakimies 7-8/2015, s. 1136-1141.
 • Koivisto, Ida, Oikeus on, miten se systematisoidaan? – Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta. Lakimies 7-8/2015, s. 954-972

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 7201146

Hinta

245 €
Opiskelijahinta 215 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 225 €/ 195 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

22.05.2023 mennessä

Kuvaus

Hallinto-oikeutta toimistolla

Aika

05.06. – 19.06.2023

5.6., 12.6., 14.6., 15.6. ja 19.6.2023 klo 17.00-20.15

Lähiopetus Turussa, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Paikka

Turun yliopisto (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Esitiedot

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2–5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa ks. tästä.

Tavoite

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, tehnyt asiantuntijaesitelmän pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • Hallinto-oikeuden järjestelmä
 • Julkishallinnon organisaatio
 • Hallintomenettely
 • Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
 • Virkamiesoikeuden perusteet
 • Kunnallisoikeuden perusteet
 • Julkisuus ja avoimuus hallinnossa
 • Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi
Kouluttajat

OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg

Suoritustapa

Kirjallinen tentti. Mahdollisia tentin tehtäviä korvaavia harjoituksia opetuksen aikana. Harjoitustyöt opetuksen aikana.

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

Tenttiajat vahvistuvat myöhemmin.

Kirjallisuus

Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

 • Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. 2., uudistettu painos. Alma Talent Oy 2018. Tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa. Luvut IV 10, V, VI, VII 1-9 (verkkoversion vastaavat luvut IV 9, V, VI, VII 1-9).
 • Kulla, Heikki ja Salminen, Janne, Hallintomenettelyn perusteet. 11., uudistettu painos. Alma Talent Oy 2021. (myös verkossa ja ekirjana)
 • Mäenpää, Olli, Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä. Lakimies 7-8/2015, s. 1136-1141.
 • Koivisto, Ida, Oikeus on, miten se systematisoidaan? – Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta. Lakimies 7-8/2015, s. 954-972
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 7201146

Hinta

245 €
Opiskelijahinta 215 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 225 €/ 195 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

22.05.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta