Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka

Aika

20.11.2021 – 12.02.2022

Lähiopetus:

 • 20.11.2021  la klo 9.00-15.30
 • 10.-11.12.2021 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 21.-22.1.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 11.-12.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30

Paikka

Turun yliopisto Educarium-rakennus luentosali 3, osoite: Assistentinkatu 5, Turku
yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/educarium,
paitsi 21.-22.1. ja 11.-12.2.2022 etäopetus reaaliaikaisen Zoom-yhteyden kautta

Tavoite

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
 • lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
 • kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus, oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
 • alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
 • kulttuurinen moninaisuus
 • opetussuunnitelmat ja arviointi, eheyttäminen ja eriyttäminen sekä pedgogiset innovaatiot
 • huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: KT Riitta Korhonen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja ja harjoitustyöt. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta ryhmätyöskentelyssä ja harjoitustehtävien tekemistä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 149 t. Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.

1. tentti 13.6.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
2. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto
3. tentti järjestetään tarvittaessa

Tentti-ilmoittautuminen 10 päivää aikaisemmin sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus / oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:
1. Ojala, M. (2015). Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen
näkökulmasta. Tutkimuksia 368. Helsingin yliopisto.
2. Opettajan valitsema tieteellinen artikkeli.
3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirjana:
http://ekirjasto.kirjastot.fi/en/ekirjat/positiivisen-pedagogiikan-tyokalupakki.
4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-
Kustannus. Juva: Bookwell.

Oheiskirjallisuus:
1. Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.
2. Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Verkkojulkaisuna: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Aika

20.11.2021 – 12.02.2022

Lähiopetus:

 • 20.11.2021  la klo 9.00-15.30
 • 10.-11.12.2021 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 21.-22.1.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 11.-12.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30
Paikka

Turun yliopisto Educarium-rakennus luentosali 3, osoite: Assistentinkatu 5, Turku
yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/educarium,
paitsi 21.-22.1. ja 11.-12.2.2022 etäopetus reaaliaikaisen Zoom-yhteyden kautta

Tavoite

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
 • lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
 • kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus, oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
 • alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
 • kulttuurinen moninaisuus
 • opetussuunnitelmat ja arviointi, eheyttäminen ja eriyttäminen sekä pedgogiset innovaatiot
 • huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
Kouluttajat

Vastuuhenkilö: KT Riitta Korhonen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja ja harjoitustyöt. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta ryhmätyöskentelyssä ja harjoitustehtävien tekemistä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 149 t. Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.

1. tentti 13.6.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
2. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto
3. tentti järjestetään tarvittaessa

Tentti-ilmoittautuminen 10 päivää aikaisemmin sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus
Tentittävä kirjallisuus / oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:
1. Ojala, M. (2015). Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen
näkökulmasta. Tutkimuksia 368. Helsingin yliopisto.
2. Opettajan valitsema tieteellinen artikkeli.
3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirjana:
http://ekirjasto.kirjastot.fi/en/ekirjat/positiivisen-pedagogiikan-tyokalupakki.
4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-
Kustannus. Juva: Bookwell.

Oheiskirjallisuus:
1. Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.
2. Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Verkkojulkaisuna: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta