Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus

Aika

01.10. – 31.12.2023

loka-joulukuu 2023
Tenttien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija laajentaa erityispedagogista ajattelutapaa sekä pohtii tasavertaisuutta ja ihmisyyden moninaisuutta.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa
 • vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • tasavertaisuus

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Suoritustapa

Sähköinen tentti

Kirjallisuus

 1. Olsson, P. 2018. Kaikki vähä erilaisii: yläkoulun sosiaaliset suhteet. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Heiskanen, N. & Syrjämäki, M. (toim.) 2022. Pienet tuetut askeleet. Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 3. Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M. & Hautala, S. (toim.) 2021. Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino. (myös e-kirjana)
 4. Erityinen tuki voimavaraksi – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 17:2021. (saatavilla verkosta)
 5. Kohti sateenkaari- ystävällisempää Suomea – Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021. Oikeusministeriön julkaisuja 2021:26. (saatavilla verkosta)

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.10. – 31.12.2023

loka-joulukuu 2023
Tenttien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija laajentaa erityispedagogista ajattelutapaa sekä pohtii tasavertaisuutta ja ihmisyyden moninaisuutta.

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa
 • vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • tasavertaisuus
Kouluttajat

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Suoritustapa

Sähköinen tentti

Kirjallisuus
 1. Olsson, P. 2018. Kaikki vähä erilaisii: yläkoulun sosiaaliset suhteet. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Heiskanen, N. & Syrjämäki, M. (toim.) 2022. Pienet tuetut askeleet. Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 3. Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M. & Hautala, S. (toim.) 2021. Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino. (myös e-kirjana)
 4. Erityinen tuki voimavaraksi – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 17:2021. (saatavilla verkosta)
 5. Kohti sateenkaari- ystävällisempää Suomea – Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021. Oikeusministeriön julkaisuja 2021:26. (saatavilla verkosta)
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta