Eläinavusteinen valmentaja SFAAT®

Kuvaus

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteisen valmentajan koulutus on vajaan vuoden kestävä 30 opintopisteen täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu lähinnä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena sekä tilavierailuina. Koulutus antaa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Aika

03.09.2022 – 23.04.2023

2022: 3.-4.9. (lähiopetus), 1.10. (livevideo-opetus Zoomilla), 2.10. (lähiopetus Tyynelä, Paattinen), 12.-13.11.2022  (livevideo-opetus Zoomilla) klo 9-16
2023: 14.-15.1. (livevideo-opetus Zoomilla), 5.2. (lähiopetus/ koirat Vanton tila Raisio) 18.3. (lähiopetus), 22.-23.4.2023 (lähiopetus) klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

poikkeukset: 2.10.2022 Tyynelä Paattinen, 5.2.2023 Vanton tila Raisio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

 

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut runsaat 350.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

 • Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä
 • Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
 • Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutus toteutetaan lähipetusosioina sekä verkko-opiskeluna. Useita osioita on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla.

Kouluttajat

 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
 • Tuuli Palteenmaa NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
 • Hanna Paatero Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja.
 • Eija Wager FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja
 • Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja /Herkkä Hevosmies
 • sekä mahdolliset muut vierailevat kouluttajat

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Vastuukouluttaja Tanja Paasonen, info@elainkuusikko.fi, p. 040 523 8747

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa.

Hinta

2240 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. 3 erää: syyskuu 900 €, marraskuu 700 €, tammikuu 640 €).

Ilmoittautumiset

02.09.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteisen valmentajan koulutus on vajaan vuoden kestävä 30 opintopisteen täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu lähinnä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena sekä tilavierailuina. Koulutus antaa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Aika

03.09.2022 – 23.04.2023

2022: 3.-4.9. (lähiopetus), 1.10. (livevideo-opetus Zoomilla), 2.10. (lähiopetus Tyynelä, Paattinen), 12.-13.11.2022  (livevideo-opetus Zoomilla) klo 9-16
2023: 14.-15.1. (livevideo-opetus Zoomilla), 5.2. (lähiopetus/ koirat Vanton tila Raisio) 18.3. (lähiopetus), 22.-23.4.2023 (lähiopetus) klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

poikkeukset: 2.10.2022 Tyynelä Paattinen, 5.2.2023 Vanton tila Raisio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

 

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut runsaat 350.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

 • Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä
 • Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
 • Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutus toteutetaan lähipetusosioina sekä verkko-opiskeluna. Useita osioita on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla.

Kouluttajat
 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
 • Tuuli Palteenmaa NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
 • Hanna Paatero Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja.
 • Eija Wager FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja
 • Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja /Herkkä Hevosmies
 • sekä mahdolliset muut vierailevat kouluttajat
Lisätietoja

Sisältöasiat:
Vastuukouluttaja Tanja Paasonen, info@elainkuusikko.fi, p. 040 523 8747

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa.

Hinta

2240 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. 3 erää: syyskuu 900 €, marraskuu 700 €, tammikuu 640 €).

Ilmoittautumiset

02.09.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta