Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® (30 op)

Kuvaus

Nainen ja hevonen

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT (Solution Focused Animal Assisted Therapy) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys – tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

 

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut yli 400.

Aika

02.09.2023 – 21.04.2024

 • 2.-3.9.2023 (lähiopetus) 2.9. Koulutuksen aloitus ja eläinavusteisuuteen perehtyminen, Tanja Paasonen. 3.9.: Eläinten hyvinvointi & eläinavusteisen työn riskit ja turvallisuus, Iiris Vainio
 • 7.-8.10.2023 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 28.10.2023 (lähiopetus – Tyynelä)
 • 25.11.2023 (lähiopetus – Koirakeskus, Yrittäjäntie 11, 21360 Lieto As)
 • 13.-14.1.2023 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 10.2.2024 (lähiopetus)
 • 23.3.2024 (lähiopetus)
 • 20.-21.4.2024 (lähiopetus)

Päivittäinen työskentelyaika klo 9-16.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös hyvinvointialan ammattilaisille sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset,  tilavierailut

Kouluttajat

 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Iris Vainio erityisopettaja, KM ja tutkija, eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja
 • Maikki Siutla sosionomi, eläinavusteinen valmentaja, eläin- ja luontoavusteinen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, perhetyöntekijä
 • Tuukka Äännevaara fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja 
 • Aino Koivukunnas Eläintenkouluttaja EAT, coach, työyhteisövalmentaja / Hevosilo, KTM

Suoritustapa

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta  ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Vastuukouluttaja Tanja Paasonen, info@elainkuusikko.fi, p. 040 523 8747

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa.

Hinta

2240 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (4 erää à 560 € | syyskuu, lokakuu, marraskuu 2023 ja tammikuu 2024).

Ilmoittautumiset

31.08.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Nainen ja hevonen

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT (Solution Focused Animal Assisted Therapy) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys – tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

 

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut yli 400.

Aika

02.09.2023 – 21.04.2024

 • 2.-3.9.2023 (lähiopetus) 2.9. Koulutuksen aloitus ja eläinavusteisuuteen perehtyminen, Tanja Paasonen. 3.9.: Eläinten hyvinvointi & eläinavusteisen työn riskit ja turvallisuus, Iiris Vainio
 • 7.-8.10.2023 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 28.10.2023 (lähiopetus – Tyynelä)
 • 25.11.2023 (lähiopetus – Koirakeskus, Yrittäjäntie 11, 21360 Lieto As)
 • 13.-14.1.2023 (reaaliaikainen etäopetus Zoomilla)
 • 10.2.2024 (lähiopetus)
 • 23.3.2024 (lähiopetus)
 • 20.-21.4.2024 (lähiopetus)

Päivittäinen työskentelyaika klo 9-16.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös hyvinvointialan ammattilaisille sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset,  tilavierailut
Kouluttajat
 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Iris Vainio erityisopettaja, KM ja tutkija, eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja
 • Maikki Siutla sosionomi, eläinavusteinen valmentaja, eläin- ja luontoavusteinen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, perhetyöntekijä
 • Tuukka Äännevaara fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja 
 • Aino Koivukunnas Eläintenkouluttaja EAT, coach, työyhteisövalmentaja / Hevosilo, KTM
Suoritustapa

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta  ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön
Lisätietoja

Sisältöasiat:
Vastuukouluttaja Tanja Paasonen, info@elainkuusikko.fi, p. 040 523 8747

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa.

Hinta

2240 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (4 erää à 560 € | syyskuu, lokakuu, marraskuu 2023 ja tammikuu 2024).

Ilmoittautumiset

31.08.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta