Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi – ODKP1130

Aika

25.11. – 26.11.2022

Dramaturgian perusteet (lähijakso)
3.-4.12.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Kouluttajat

Laura Happonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

25.11. – 26.11.2022

Dramaturgian perusteet (lähijakso)
3.-4.12.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Kouluttajat

Laura Happonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta