Dramatisointisuunnitelma – ODKP1140

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Suoritustapa

oppimistehtävä

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Suoritustapa

oppimistehtävä

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta