Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana – ODKP1190

Aika

05.05. – 06.05.2023

5.-6.5.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia
 • osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän oppimisprosessia pedagogisena, dialogisena ja eettisenä toimintana
 • osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana
 • ymmärtää draamakasvatuksen potentiaalin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
 • tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ryhmälähtöinen taiteellinen oppimisprosessi (devising).
Draamaopettaja opettaja-taiteilijana.

Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapa

lähiopetus ja oppimistehtävä

Kirjallisuus

 • Heikkinen, H. 2003. (toim). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education. IDEA Dialogues. Jyväskylä University Press: Jyväskylä.
 • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre.
 • Oddey, A. 2001. Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge.
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Østern, A. & Teerijoki, P. & Heikkinen, H. 2003. Tutkiva draamaopettaja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

05.05. – 06.05.2023

5.-6.5.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia
 • osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän oppimisprosessia pedagogisena, dialogisena ja eettisenä toimintana
 • osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana
 • ymmärtää draamakasvatuksen potentiaalin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
 • tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ryhmälähtöinen taiteellinen oppimisprosessi (devising).
Draamaopettaja opettaja-taiteilijana.

Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapa

lähiopetus ja oppimistehtävä

Kirjallisuus
 • Heikkinen, H. 2003. (toim). Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education. IDEA Dialogues. Jyväskylä University Press: Jyväskylä.
 • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre.
 • Oddey, A. 2001. Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge.
 • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Østern, A. & Teerijoki, P. & Heikkinen, H. 2003. Tutkiva draamaopettaja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta