Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu – ODKP1110

Aika

23.09. – 08.10.2022

Lähiopetus:
Draamakasvatuksen perusteet
23.-24.9.2022 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Genreajattelu draamakasvatuksessa
7.-8.10.2022 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Paikka

Turku

Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet

Opintopisteet

2 op

Sisältö

 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

Kouluttajat

Laura Happonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

23.09. – 08.10.2022

Lähiopetus:
Draamakasvatuksen perusteet
23.-24.9.2022 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Genreajattelu draamakasvatuksessa
7.-8.10.2022 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Paikka

Turku

Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet
Opintopisteet

2 op

Sisältö
 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Kouluttajat

Laura Happonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta