Draamakasvatuksen perusopinnot

Kuvaus

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimisen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Draamakasvatuksen perusopinnoissa (25 op) tutustut sekä kokemuksellisesti että kirjallisuuden avulla draamakasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääset myös harjoittelemaan ja pohtimaan esittävän ja soveltavan draaman opettamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa. Opintojen aikana rakennat omaa draamaopettajuuttasi teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa.

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Opiskelu soveltuu esimerkiksi

 • opettajille, lastentarhanopettajille
 • nuoriso-ohjaajille -työntekijöille
 • aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
 • teatterikentän toimijoille
 • oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Tavoite

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää perustella draaman taidemuotona perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäri töissä ja konteksteissa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Lähiopetuksen aikataulu (alustava):

 • Draamakasvatuksen perusteet 23.-24.9.2022
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 7.-8.10.2022
 • Improvisaatio 28.-29.10.2022
 • Dramaturgian perusteet 25.-26.11.2022
 • Tanssi ja liike-improvisaatio 9.-10.12.2022
 • Prosessidraaman dramaturgia 20.-21.1.2023
 • Näyttelijäntyö 10.-11.2.2023
 • Prosessidraaman ohjaaminen 10.-11.3.2023
 • Ohjaajantyö 31.3.-1.4.2023
 • Draamaopettaja taiteilijana 5.-6.5.2023

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (pe klo 17-21 ja la klo 9-17), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

Kouluttajat

Opettajina toimivat draamakasvatuksen kokeneet ammattilaiset esim.:

 • draamaopettaja, psykologi PsM Laura Happonen (vastuuopettaja)
 • draamapedagogi, KM Pasi Varjus
 • FM Enni Junttila

Suoritustapa

Opiskelutapoina ovat osallistuminen lähiopetukseen, 10 lähiopetusjaksoa (pakollinen), oppimistehtävät ja verkkokurssit.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146 koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen hakeminen

Ilmoittautumisen lisäksi lähetä vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon 9.9.2022 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai postitse Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, 20520 Turku). Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto sähköpostitse.

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana.

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen). Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Hinta

640 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun. Opinto-oikeus 31.7.2023 saakka.

Huom. Mikäli haluat maksaa Turun kesäyliopiston opintomaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

09.09.2022 mennessä

Kuvaus

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimisen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Draamakasvatuksen perusopinnoissa (25 op) tutustut sekä kokemuksellisesti että kirjallisuuden avulla draamakasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääset myös harjoittelemaan ja pohtimaan esittävän ja soveltavan draaman opettamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa. Opintojen aikana rakennat omaa draamaopettajuuttasi teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa.

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Opiskelu soveltuu esimerkiksi

 • opettajille, lastentarhanopettajille
 • nuoriso-ohjaajille -työntekijöille
 • aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
 • teatterikentän toimijoille
 • oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Tavoite

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää perustella draaman taidemuotona perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäri töissä ja konteksteissa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Lähiopetuksen aikataulu (alustava):

 • Draamakasvatuksen perusteet 23.-24.9.2022
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 7.-8.10.2022
 • Improvisaatio 28.-29.10.2022
 • Dramaturgian perusteet 25.-26.11.2022
 • Tanssi ja liike-improvisaatio 9.-10.12.2022
 • Prosessidraaman dramaturgia 20.-21.1.2023
 • Näyttelijäntyö 10.-11.2.2023
 • Prosessidraaman ohjaaminen 10.-11.3.2023
 • Ohjaajantyö 31.3.-1.4.2023
 • Draamaopettaja taiteilijana 5.-6.5.2023

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (pe klo 17-21 ja la klo 9-17), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

Kouluttajat

Opettajina toimivat draamakasvatuksen kokeneet ammattilaiset esim.:

 • draamaopettaja, psykologi PsM Laura Happonen (vastuuopettaja)
 • draamapedagogi, KM Pasi Varjus
 • FM Enni Junttila
Suoritustapa

Opiskelutapoina ovat osallistuminen lähiopetukseen, 10 lähiopetusjaksoa (pakollinen), oppimistehtävät ja verkkokurssit.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146 koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen hakeminen

Ilmoittautumisen lisäksi lähetä vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon 9.9.2022 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai postitse Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, 20520 Turku). Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto sähköpostitse.

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana.

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen). Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).
Hinta

640 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun. Opinto-oikeus 31.7.2023 saakka.

Huom. Mikäli haluat maksaa Turun kesäyliopiston opintomaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

09.09.2022 mennessä

Tulosta