Draamakasvatuksen kartalle – ODKP1120

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen

Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapa

oppimistehtävä (essee)

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

23.09.2022 – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
 • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
 • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
 • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet
Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
 • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
 • Taiteellinen oppimisprosessi
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapa

oppimistehtävä (essee)

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta