Brändijohtaminen – ayMARK2032

Aika

11.04. – 29.05.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 15-21 (11.4.-29.5.2022).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 • osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen,
 • ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 • osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana,asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

INFO Zoomin kautta ma 11.4. klo 19-19.30. Infosta ei tule tallennetta, mutta ohjeet löytyvät myös kirjallisina Moodlesta. Infossa käydään läpi kurssin suorittaminen, sisällöt, tavoitteet ja muut käytännön asiat.

 

Kurssille tulee kaksi tunnin Zoom-luentoa, joista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet. Luentojen aikataulu varmistuu ennen kurssin alkua.

 

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus

 • Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

05.04.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

11.04. – 29.05.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 15-21 (11.4.-29.5.2022).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee brändin rakentamisen  keskeisen käsitteistön,
 • osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen,
 • ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin  hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä
 • osaa soveltaa  käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus  liiketoiminnan perustana,asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys  brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

INFO Zoomin kautta ma 11.4. klo 19-19.30. Infosta ei tule tallennetta, mutta ohjeet löytyvät myös kirjallisina Moodlesta. Infossa käydään läpi kurssin suorittaminen, sisällöt, tavoitteet ja muut käytännön asiat.

 

Kurssille tulee kaksi tunnin Zoom-luentoa, joista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet. Luentojen aikataulu varmistuu ennen kurssin alkua.

 

Kouluttajat

KTT Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Oppimispäiväkirja, case-tehtävä, keskustelut ja opponointi.

Kirjallisuus
 • Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

05.04.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta