Alkukasvatuksen matematiikka

Aika

09.04. – 23.04.2022

la 9.4. ja la 23.4.2022 klo 9-17 (lähiopetus)

Paikka

Turun yliopisto Calonia-rakennus Cal2108-sali, os. Caloniankuja 3, Turku
* yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/calonia

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
 • osaa havainnoida lapsen matemaattisia valmiuksia ja asenteita
 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet matematiikan alueelta
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista

Opintopisteet

2 op

Sisältö

 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
 • oppiaineelle ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
 • lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
 • peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
 • matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 34 t.

1. tentti 10.5.2022 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Publicum ls 3
2. tentti 16.8.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
3. tentti 19.9.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto

Tentti-ilmoittautuminen sähköpostitse 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories
approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos. (soveltuvin osin)
2. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen
aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M.
Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys.
Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
3. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun
yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
4. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä
toukalla on! – Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J.
Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten
valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Aika

09.04. – 23.04.2022

la 9.4. ja la 23.4.2022 klo 9-17 (lähiopetus)

Paikka

Turun yliopisto Calonia-rakennus Cal2108-sali, os. Caloniankuja 3, Turku
* yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/calonia

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
 • osaa havainnoida lapsen matemaattisia valmiuksia ja asenteita
 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet matematiikan alueelta
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet

2 op

Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
 • oppiaineelle ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
 • lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
 • peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
 • matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen
Kouluttajat

Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 34 t.

1. tentti 10.5.2022 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Publicum ls 3
2. tentti 16.8.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
3. tentti 19.9.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto

Tentti-ilmoittautuminen sähköpostitse 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories
approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos. (soveltuvin osin)
2. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen
aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M.
Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys.
Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
3. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun
yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
4. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä
toukalla on! – Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J.
Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten
valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta