Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys ja pedagoginen tuki

Aika

01.10. – 30.10.2021

Lähiopetus:

 • pe 1.10. klo 17.00-20.15 ja la 2.10.2021 klo 10-16
 • pe 22.10. klo 17.00-20.15 ja la 23.10.2021 klo 10-16 
 • la 30.10.2021 klo 10-14

Paikka

Turku

Tavoite

Opiskelija

 • oivaltaa, että inkluusion periaate ja varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta koskevat opetussuunnitelmat velvoittavat varhaiskasvattajia ja opettajia vastamaan eriasteista tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
 • ymmärtää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8 v) kehityksen ja sen kontekstuaalisuuden merkityksen epäsuotuisan kehityksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
 • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
 • hallitsee perusteet lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisessa sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa
 • osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
 • aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen ja lapsiryhmän toiminnan havainnoinnin, ja arvioinnin ja tukemisen harjoittelua
 • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: KT Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 18 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 107 t.

1. tentti 15.11.2021 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto Educarium ls 3
2. tentti 7.6.2022 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Calonia ls 1
3. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto

Ilmoittaudu tenttiin 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja
tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
2. Määttä, S. ym. 2017. Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa.
Tilannekartoitus. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:17.
3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu.
Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-
kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Aika

01.10. – 30.10.2021

Lähiopetus:

 • pe 1.10. klo 17.00-20.15 ja la 2.10.2021 klo 10-16
 • pe 22.10. klo 17.00-20.15 ja la 23.10.2021 klo 10-16 
 • la 30.10.2021 klo 10-14
Paikka

Turku

Tavoite

Opiskelija

 • oivaltaa, että inkluusion periaate ja varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta koskevat opetussuunnitelmat velvoittavat varhaiskasvattajia ja opettajia vastamaan eriasteista tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
 • ymmärtää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8 v) kehityksen ja sen kontekstuaalisuuden merkityksen epäsuotuisan kehityksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
 • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
 • hallitsee perusteet lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisessa sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa
 • osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa
Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
 • aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen ja lapsiryhmän toiminnan havainnoinnin, ja arvioinnin ja tukemisen harjoittelua
 • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä
Kouluttajat

Vastuuhenkilö: KT Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 18 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 107 t.

1. tentti 15.11.2021 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto Educarium ls 3
2. tentti 7.6.2022 klo 16.30-19.30 Turun yliopisto Calonia ls 1
3. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto

Ilmoittaudu tenttiin 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja
tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
2. Määttä, S. ym. 2017. Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa.
Tilannekartoitus. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:17.
3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu.
Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-
kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta