Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath-lähestymistavan mukaan

Aika

10.01. – 14.10.2022

Webinaari: 10.1.2022 klo 9-16, 18.3.2022 klo 8-10
Lähiopetus: 4.-8.4.2022, 2.-6.5.2022 ja 10.-14.10.2022 (15 pv) klo 9-16

Koronatilanteen takia 31.1.-4.2.2022 lähiopetus siirtyy huhtikuulle (4.4.-8.4.2022).

Paikka

Pääterveysasema, Luolavuorentie 2, Turku (Pääterveysaseman sisäänkäynti, Talo 1, C-ovi)

Kohderyhmä

Fysio- ja toimintaterapeutit

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa. Heillä pitää olla mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa.

Tavoite

 • on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Antaa valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. Antaa teoriatietoa kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
 • ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lähestymistapaa kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella
 • osata integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan
 • kehittää taitoja ja käyttää nykyistä Bobath-lähestymistapaa henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö
 • kehittää taitoja liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa
 • laajentaa kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja
 • oppia kuvailemaan ja mittaamaan neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksia ja miten Bobath lähestymistapaan perustuvalla kuntoutusinterventiolla niihin voi vaikuttaa
 • oppia käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten muovautumisen periaatteita terapian tukena
 • yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työ

Sisältö

Koulutus koostuu teoriasta,välitehtävistä, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa sekä kouluttajan ja kurssilaisten yhteisistä workshopeista (kuntoutuja mukana).

Tarkemmat sisällöt (englanniksi) ks. Tiedostot.

Kouluttajat

Kansainvälisesti hyväksytyn kurssin aikuisneurologisen potilaan terapiasta Bobath-lähestymistavan mukaan voi pitää vain International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön hyväksymä kouluttaja.

Fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja, IBITA Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -terapeutti Kirsi Säynevirta.

Suoritustapa

Koulutus sisältää yhden päivän webinaarin ja 15 lähiopetuspäivää (minimi 110 tuntia ). Webinaarin ja lähiopetuksen lisäksi kurssi sisältää etukäteistehtävän (artikkelireferaatti Bobath lähestymistavan kliinisestä päättelyprosessista, artikkelireferaatit (3 kpl) jaksojen 1-2 välissä ja käytännön työhön liittyvä etätehtävä (case report) ennen viimeistä lähijaksoa.

Hyväksytystä kurssin suorittamisesta saa IBITA-tunnuksella leimatun todistuksen, joka mahdollistaa Bobath-jatkokursseille osallistumisen. Leimalla varustettua todistusta ei saa, jos poissaolot ylittävät 8 tuntia tai annetut tehtävät eivät ole suoritettu hyväksytysti. Siinä tapauksessa saa osallistumistodistuksen. Opintopisteiden määrä on tarkistamatta. Aikaisemmin on kertynyt 8 opintopistettä, mutta nyt koulutukseen liittyvät itsenäiset tehtävät ovat laajentuneet ja niihin käytettävä aika on arvioitava uudelleen.

Kurssi on intensiivinen. Kurssilaisten tulee varautua omaehtoiseen työskentelyyn kurssiviikkojen välillä.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146.

Hinta

Kokonaisuus toteutetaan oppisopimuksena, jolloin osallistumismaksun omarahoitusosuus on 2490 €. Osallistujat solmivat oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu jo ammatissa toimiville ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille. Sen tarkoituksena on saattaa ammattitaidot ajan tasalle tai antaa uutta tietoa ammattikuvan muuttuessa. Sopimuksen ehtona on, että opiskelijalla on työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia/viikko. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja nimeää työyhteisöstä työpaikkaohjaajan, joka on yleensä lähin esimies. Opiskelijalla ei voi olla toista oppisopimusta meneillään samaan aikaan.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös täysin omarahoitteisesti, jolloin koulutuksen osallistumismaksu on 3200 €.

Ilmoittautumiset

15.12.2021 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen koulutukseen voi peruuttaa 1.11.2021 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

10.01. – 14.10.2022

Webinaari: 10.1.2022 klo 9-16, 18.3.2022 klo 8-10
Lähiopetus: 4.-8.4.2022, 2.-6.5.2022 ja 10.-14.10.2022 (15 pv) klo 9-16

Koronatilanteen takia 31.1.-4.2.2022 lähiopetus siirtyy huhtikuulle (4.4.-8.4.2022).

Paikka

Pääterveysasema, Luolavuorentie 2, Turku (Pääterveysaseman sisäänkäynti, Talo 1, C-ovi)

Kohderyhmä

Fysio- ja toimintaterapeutit

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa. Heillä pitää olla mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa.

Tavoite
 • on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Antaa valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. Antaa teoriatietoa kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
 • ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lähestymistapaa kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella
 • osata integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan
 • kehittää taitoja ja käyttää nykyistä Bobath-lähestymistapaa henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö
 • kehittää taitoja liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa
 • laajentaa kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja
 • oppia kuvailemaan ja mittaamaan neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksia ja miten Bobath lähestymistapaan perustuvalla kuntoutusinterventiolla niihin voi vaikuttaa
 • oppia käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten muovautumisen periaatteita terapian tukena
 • yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työ
Sisältö

Koulutus koostuu teoriasta,välitehtävistä, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa sekä kouluttajan ja kurssilaisten yhteisistä workshopeista (kuntoutuja mukana).

Tarkemmat sisällöt (englanniksi) ks. Tiedostot.

Kouluttajat

Kansainvälisesti hyväksytyn kurssin aikuisneurologisen potilaan terapiasta Bobath-lähestymistavan mukaan voi pitää vain International Bobath Instructors Training Association (IBITA)-järjestön hyväksymä kouluttaja.

Fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja, IBITA Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -terapeutti Kirsi Säynevirta.

Suoritustapa

Koulutus sisältää yhden päivän webinaarin ja 15 lähiopetuspäivää (minimi 110 tuntia ). Webinaarin ja lähiopetuksen lisäksi kurssi sisältää etukäteistehtävän (artikkelireferaatti Bobath lähestymistavan kliinisestä päättelyprosessista, artikkelireferaatit (3 kpl) jaksojen 1-2 välissä ja käytännön työhön liittyvä etätehtävä (case report) ennen viimeistä lähijaksoa.

Hyväksytystä kurssin suorittamisesta saa IBITA-tunnuksella leimatun todistuksen, joka mahdollistaa Bobath-jatkokursseille osallistumisen. Leimalla varustettua todistusta ei saa, jos poissaolot ylittävät 8 tuntia tai annetut tehtävät eivät ole suoritettu hyväksytysti. Siinä tapauksessa saa osallistumistodistuksen. Opintopisteiden määrä on tarkistamatta. Aikaisemmin on kertynyt 8 opintopistettä, mutta nyt koulutukseen liittyvät itsenäiset tehtävät ovat laajentuneet ja niihin käytettävä aika on arvioitava uudelleen.

Kurssi on intensiivinen. Kurssilaisten tulee varautua omaehtoiseen työskentelyyn kurssiviikkojen välillä.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146.

Hinta

Kokonaisuus toteutetaan oppisopimuksena, jolloin osallistumismaksun omarahoitusosuus on 2490 €. Osallistujat solmivat oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu jo ammatissa toimiville ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille. Sen tarkoituksena on saattaa ammattitaidot ajan tasalle tai antaa uutta tietoa ammattikuvan muuttuessa. Sopimuksen ehtona on, että opiskelijalla on työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia/viikko. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja nimeää työyhteisöstä työpaikkaohjaajan, joka on yleensä lähin esimies. Opiskelijalla ei voi olla toista oppisopimusta meneillään samaan aikaan.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös täysin omarahoitteisesti, jolloin koulutuksen osallistumismaksu on 3200 €.

Ilmoittautumiset

15.12.2021 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen koulutukseen voi peruuttaa 1.11.2021 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi).

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta