Opiskelu Turun kesäyliopistossa

Turun kesäyliopisto järjestää laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa. Koulutustarjonnassa on avoimen yliopiston opintoja, työelämän täydennyskoulutusta, kielikursseja, peruskoulun ja lukion kertauskursseja, abikursseja, tilauskoulutusta yrityksille ja organisaatioille, harrastekursseja sekä yleissivistävää koulutusta. Tarkempia tietoja eri koulutuksista löytyy tämän sivun lopusta.

Turun kesäyliopistossa ei ole pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia eli koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei opiskelisi korkeakoulussa, ei olisi käynyt lukiota tai viimeisistä opinnoista olisi jo vuosikymmeniä aikaa. Poikkeuksena ovat erilaiset työelämän täydennyskoulutukset, joihin on oma hakumenettelynsä ja pohjakoulutusvaatimuksensa. Koulutusten kohderyhmät on ilmoitettu kunkin koulutuksen ohjelmatiedoissa. Jos olet epävarma, voitko osallistua jollekin kurssille, olethan yhteydessä toimistoomme ennen ilmoittautumista.

Opetustilanne

Abi- ja lukiolaiskurssit ja peruskoulun kertauskurssit

Abikursseillamme treenaat tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin ja hiot vastausrutiinisi kuntoon. Peruskoulun ja lukion kertauskurssit soveltuvat sinulle, kun haluat saada varmempaa pohjaa opinnoillesi tai muuten kerrata perusteita.

Tutustu abi- ja lukiolaiskurssien kurssitarjontaan.

Avoin yliopisto-opetus

Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet – avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille! Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.

Avoin yliopisto-opetus on mahdollisuus mm.

– tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
– kehittää itseään ja oppia uutta
– parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
– opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
– valmentautua valintakokeisiin
– ha­keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
– laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla
– saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.

Yhteistyö ja verkko-opiskelumahdollisuus

Teemme yhteistyötä monien Suomen yliopistojen kanssa, jotta sinulla olisi mahdollisuus opiskella ja täydentää osaamistasi Turussa! Tarjonnassamme on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Eri avointen yliopistojen käytänteitä ja ohjeita käydään läpi opintojen alussa. Lähiopetus ja tentit järjestetään Turussa.  

Mikäli opintojaksolla on mahdollisuus verkko-opiskeluun, löydät tiedon opintojakson ohjelmasta. Verkko-opiskelu mahdollistaa tehokkaan ja sinulle ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen luennoille.

Avoin yliopisto-opetus voi koostua myös pelkästä lähiopetuksesta tai monimuoto-opetuksesta, joka sisältää mm. luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Tiedot löytyvät opintojen ohjelmasta.

Perus- ja aineopinnot

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Mikäli haluat suorittaa molemmat, aloita perusopinnoista ja jatka niiden jälkeen aineopintoihin. Aineopintoihin jatkamisen edellytyksenä on yleensä se että perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Perus- ja aineopinnot koostuvat opintojaksoista. Yksittäisille opintojaksoille voi myös osallistua, ellei ole toisin mainittu opintojaksoesittelytekstissä. Opintojaksojen avulla voit mm. ensin tutustua opintoihin/aiheeseen, suorittaa puuttuvia opintojaksoja yliopisto-opinnoistasi tai osallistua ihan harrastusmielessä.

”Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopisto-tutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, mutta opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos myöhemmin saa opiskeluoikeuden yliopistossa valintakokeen tai ns. väylän kautta.” 

Maksu

Perus- ja aineopinnot voit maksaa myös erissä (max 3 erää). Mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen ”Lisätiedot”-kentässä.

Tavoitteena tutkinto

Avoimien yliopisto-opintojen avulla ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, mutta opinnot voi mahdollisesti sisällyttää tutkintoon, mikäli saa opiskelupaikan avoimen väylän kautta tai pääsee yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi opiskelijavalinnan kautta.

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Kyseessä on erillisvalinta, jossa opiskelijat valitaan heidän aiemmin suorittamiensa yliopisto-opintojen ja muiden kriteerien perusteella ilman valintakoetta. Lue lisää tästä.

Turun kesäyliopistossa voit suorittaa mm. pakollisia kieliopintoja, joiden pitää olla suoritettuna, kun hakee opiskelemaan avoimen väylän kautta esim. Turun yliopiston humanistiseen tai kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

  • Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op
  • English Communication Skills/ Englannin kielen suullinen taito 2 op
  • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen koulutustarjontaan.

Finnish courses

We organize Finnish language courses for foreigners throughout the year. The course selection includes courses suitable for beginners as well as for more advanced students.
You can find all of our current Finnish courses here.

For general information on our Finnish courses, see Briefly in English (link at the top right).

Hyvinvointi ja harrasteet

Hyvinvointi ja harrastekursseillamme sinulla on mahdollisuus oppia erilaisia tietoja ja taitoja tai kehittää omaa hyvinvointiasi. Järjestämme kursseja esim. kirjoittamisesta, laulamisesta, puuhtarhanhoidosta, joogasta sekä Adobe- ja Office-ohjelmien käytöstä.

Tutustu hyvinvoinnin ja harrasteiden kurssitarjontaan.

Kielikurssit

Tarjoamme monipuolisen kielikurssivalikoiman alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja. Valikoimassamme on sekä harrastekursseja, että opintopisteytettyjä kursseja. Opintopisteytetyt kurssit vastaavat Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen antamaa opetusta. Kurssin pituudet vaihtelevat viikosta muutamiin kuukausiin.

Tutustu kielikurssitarjontaamme.

Kielitaitotaso

Kielikurssien kuvauksissa on mainittu kielitaitotaso, jonka tarkoituksena on auttaa oikean kurssin valitsemisessa. Tutustu tasokuvauksiin tästä: Taitotasoasteikko 
Jos et ole varma vastaako kurssin sisältö tai kielitaitotaso oppimistarpeitasi, olethan yhteydessä toimistoomme ennen ilmoittautumista. Puh. 02 232 3302, email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Kielikurssien opintopisteet ja suoritustapa

Opintopisteytetyt kielikurssit kurssit vastaavat Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää vastaavansisältöistä ja -laajuista kurssia. Suosittelemme, että korkeakouluopiskelijat varmistavat opintojakson korvaavuuden omasta tiedekunnastaan ennen opintojen alkua. Opintopisteytettyjen kielikurssien suoritustapa: aktiivinen läsnäolo (vähintään 80%) ja tentti. Kursseille voi osallistua harrastemielessä myös ilman opintopisteiden suorittamista.

Kielitutkinnot

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille; kaikki muut kielitestit soveltuvat suomalaisille, joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi.
Turun kesäyliopistossa ei tällä hetkellä ole mahdollista suorittaa kielitutkintoja (kesä 2021). Lisätietoja kielitutkinnoista saat Opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat

Finnish for Foreigners at Turku Summer University

Turku Summer University organises Finnish language courses for foreigners throughout the year enabling students to study the whole year without a pause. The course selection includes courses for beginners as well as for more advanced students.
You can find all of our current Finnish courses here
If you have questions about the contents or the language of any course, please contact our office before enrolling. Enrolments are binding. 

Markkinointi ja visuaalinen viestintä

Markkinoinnin ja visuaalinen viestinnän koulutuksissa voit kehittää omia taitojasi, panostaa yrityksen markkinointiin tai kehittää omaa visuaalista viestintää. Markkinoinnin koulutuksissa voit opiskella esimerkiksi Google-markkinointia, hakukoneoptimointia tai WordPressin käyttöä. Visuaalisen viestinnän koulutuksissa kehität omia visuaalisia kykyjäsi opiskelemalla esimerkiksi graafista suunnittelua tai joidenkin yksittäisten ohjelmien, kuten Photoshop, Adobe Illustrator ja InDesign, käyttöä.

Tutustu markkinoinnin ja visuaalisen viestinnän koulutustarjontaan.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala

Sosiaali- terveys- ja kasvatusalojen koulutuksissa voit vahvistaa omaa työelämän osaamistasi, saada tietoja ajankohtaisista teemoista tai hankkia uusia pätevyyksiä ja taitoja. Koulutustarjonnassamme on mm. ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin, psykofyysisen psykoterapian sekä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrian valmentajan koulutuksia.

Tutustu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen koulutustarjontaan.

Talous, hallinto ja työelämän koulutukset

Talouden, hallinnon ja työelämän koulutusten avulla on mahdollista kehittää itseään erilaisilla työelämän osa-alueilla. Järjestämme koulutuksia mm. valmentamisesta, äänenkäytöstä, Office-ohjelmista, sijoittamisesta, tiedonhallinnasta ja viestinnästä. Tarjonnastamme löytyy myös laadukkaita juridiikan koulutuksia.

Tutustu talouden, hallinnon ja työelämän koulutustarjontaan.

Verkkokoulutukset

Koulutustarjonnassamme on lähiopetuksena järjestettävien koulutusten lisäksi runsaasti etänä toteutettavia koulutuksia, joihin voi osallistua mistäpäin maailmaa tahansa. Etäkoulutukset on helppo tunnistaa koulutuksen nimen vieressä olevasta harmaasta wifi-symbolista. Voit myös etsiä sinulle sopivaa koulutusta erillisestä Verkkokoulutukset-listauksesta.

Tutustu verkkokoulutustarjontaamme.

Yleisöluennot

Järjestämme maksullisia ja maksuttomia yleisöluentoja, joissa sinulla on mahdollisuus kuunnella eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja ajankohtaisista ja mielenkiintoisista teemoista.

Turun kesäyliopiston yleisöluentoja on järjestetty mm. seuraavista aiheista:
Minustako työnohjaaja? | Ottaako aivoon? – miten suojelen aivojani stressiltä | Hyvät pahat verot | Zero Waste – jätä hyvästit jätteille! | Arjen tietoturvan ABC | Lauletaan yhdessä joululauluja | Miten tukea lasta tunteiden käsittelyssä koronatilanteessa.

Otamme mielellämme vastaan toiveita luentoaiheiksi!
Voit olla yhteydessä meihin puh. 02 232 3302 tai email kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Tutustu yleisöluentoihimme.