Info

Yleistä

Turun kesäyliopisto on Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632 määrittelee kesäyliopistot alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksiksi, joiden toiminnassa painottuvat korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Turun kesäyliopisto järjestää laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja pääsääntöisesti ilman erillistä hakumenettelyä.Koulutustarjonta monipuolistaa ja täydentää alueen muiden oppilaitosten tarjontaa sekä koulutusten sisältöjen että järjestämisajankohtien osalta.Turun kesäyliopisto tuottaa alueelle Suomen eri korkeakoulujen opintoja.

Turun kesäyliopiston päämääränä on olla alueellisesti tunnettu ja tunnustettu korkeatasoisen koulutuksen tuottaja, aktiivinen ja yhteistyökykyinen vaikuttaja, ennakoiva ja uudistuva sekä taloudellisesti vakaa koulutuksen järjestäjä. Toiminnassa tärkeitä asioita ovat vastuullisuus ja luotettavuus, palveluhenkisyys sekä opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kaikille.

Tutustu koulutustarjontaan tästä.