Henkilöstöjohtamisen perusteet YJOA2170

Aika 01.02. – 31.07.2024 Verkko-opinnot: 1.2.-31.7.2024 Opintopisteet 6 op Sisältö Tällä kurssilla perehdyt monipuolisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin teorioihin, käytäntöihin ja tuleviin trendeihin. Opetustallenteiden ja kurssikirjallisuuden avulla...

Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen AIKP1015

Aika 15.01. – 31.07.2024 Verkko-opinnot: 15.1.-31.7.2024 Opintopisteet 5 op Sisältö Tällä kurssilla perehdyt asiantuntijuuden käsitteeseen ja siihen, miten asiantuntijuus kehittyy. Asiantuntijuutta on perinteisesti tarkasteltu yksilöllisenä prosessina ja...

Johtamisen ja johtajuuden perusteet YTTP1110

Aika 16.09.2023 – 15.03.2024 Opintopisteet 5 op Sisältö Tällä kurssilla tutustut monipuolisesti johtamisajatteluun ja johtamista sekä johtajuutta koskeviin peruskäsitteisiin ja –teorioihin. Tulet tutuksi mm. strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja...