Moderni esihenkilö

Kuvaus Esihenkilöiden rooli ja vastuut muovautuvat jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä, jossa työntekijät, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö asettavat uusia vaatimuksia. Moderni esihenkilö kiinnittää huomiota vastuullisuuteen liittyviin näkökohtiin ja pitää huolta...

Etä- ja hybridityön johtaminen

Kuvaus Viime vuosien aikana monilla työpaikoilla on siirrytty etätyön ja hybridityön eli lähityön ja etätyön yhdistelmän käyttöön. Työelämän muutos on tapahtunut nopeasti, mikä on vaatinut työnantajilta uusien ohjeistusten laatimista tai vanhojen ohjeistusten...

Käytännön työoikeutta esihenkilöille ja HR:lle

Kuvaus Käytännön työoikeuden hallinta on esihenkilö- ja HR-työn keskeistä ydintä, joka tuo työhön lisää varmuutta ja ennakoivuutta. Kokenut ja erinomaista palautetta koulutuksistaan saanut Kaija Kess osaa esittää vaikeatkin asiat ymmärrettävästi ja konkreettisten...

Johtaminen ja organisaatiot, verkko-opinnot

Kuvaus Oletko kiinnostunut liiketoiminnan, henkilöstön tai organisaatioiden kehittämisestä? Tähtäätkö johtamis- tai asiantuntijatehtäviin tai vaikkapa yrittäjäksi? Johtamisen opinnot kehittävät monipuolisesti yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa tarvittavia...

Henkilöstöoikeus – ayTOIK2030

Aika 18.03.2024 – 30.04.2023 Verkko-opinnot. Etäluennot Zoomin kautta ma 18.3. ja ti 19.3.2024 klo 17-20.30. Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten...