Draamakasvatuksen perusopinnot

Kuvaus Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja...

Improvisaatio ja liike – ODKP1150

Aika 28.10. – 10.12.2022 Improvisaatio28.-29.10.2022 klo 17-21 ja la klo 9-17(Pasi Varjus) Tanssi ja liike-improvisaatio9.-10.12.2022 pe klo 17-21 ja la klo 9-17 Improvisaation perusteita (oppimistehtävä) Tavoite Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160...

Näyttelijän- ja ohjaajantyö – ODKP1160

Aika 10.02. – 01.04.2023 Näyttelijäntyö10.-11.2.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17(Enni Junttila) Ohjaajantyö31.3.-1.4.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17(Enni Junttila) Tavoite Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija ymmärtää improvisaation...

Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana – ODKP1190

Aika 05.05. – 06.05.2023 5.-6.5.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17 Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän oppimisprosessia...

Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi – ODKP1130

Aika 25.11. – 26.11.2022 Dramaturgian perusteet (lähijakso) 3.-4.12.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17 Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä) Tavoite Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen...