Blogit

Kurkistus draamakasvatukseen

Kurkistus draamakasvatukseen

Draamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine, jossa opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Draamaa voi hyödyntää monenlaisissa yhteyksissä…

Mitä kehopsykoterapeutti tekee?

Mitä kehopsykoterapeutti tekee?

”Olen ammatiltani psykoterapeutti ja työnohjaaja, erikoistunut psykofyysiseen psykoterapiaan tai lyhyemmin kehopsykoterapiaan. Jos kerron uudelle ihmiselle olevani kehopsykoterapeutti, saan aika usein kuulla kysymyksen: mitä se tarkoittaa? Mitä kehopsykoterapeutti…

Mikä Office-koulutus sopisi sinulle?

Mikä Office-koulutus sopisi sinulle?

Syksyllä on taas runsaasti erilaisia Office-koulutuksia, joissa pääsee opettelemaan itselleen vielä vieraiden Office-ohjelmien käyttöä tai vahvistamaan nykyisiä tietojaan ja taitojaan. Jos sinulla on haasteita päättää, mikä Office-koulutuksista voisi sopia sinulle,…

Tanssipedagogiikkaa välivuotena

Tanssipedagogiikkaa välivuotena

Vilma Taipaleelle tanssi on elämäntapa. Hän on harrastanut sitä lähes koko elämänsä ja hän on myös opettanut sitä aina teini-iästä lähtien. Lukion alussa hän päätti tehdä tästä omasta intohimostaan itselleen ammatin ja hakeutui lukion jälkeen opiskelemaan…

Kevään 2021 asiakaskyselyn tulokset

Kevään 2021 asiakaskyselyn tulokset

Järjestimme toukokuussa asiakaskyselyn, jossa kysyimme vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021 koulutuksiimme osallistuneilta asiakkailtamme heidän koulutuskokemuksistaan sekä asiakaspalvelustamme. Kyselyyn vastasi yhteensä 356 asiakasta. Kiitos kaikille vastanneille! Alla on…

Työyhteisösovittelu – Haasteet ja velvollisuudet

Työyhteisösovittelu – Haasteet ja velvollisuudet

Työnantajalla on työturvallisuuslain (738/2002 28§) perusteella toimimisvelvollisuus, jos työpaikalla ilmenee työntekijään kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työyhteisösovittelu on yksi tapa toteuttaa työnantajan lakisääteistä velvollisuutta,…

Kenelle abi- ja kertauskurssit sopivat?

Kenelle abi- ja kertauskurssit sopivat?

Koulutustarjonnassamme on keväisin ja kesäisin yleensä kolmentyyppisiä abi- ja kertauskursseja: abikursseja, lukion kertauskursseja sekä peruskoulun kertauskursseja. Näiden kurssien tarkoituksena on tukea peruskoulun päättävää oppilasta tai lukiolaista hänen…

AMK-opiskelijoiden toteuttama ympäristöauditointi

AMK-opiskelijoiden toteuttama ympäristöauditointi

Vuosi 2020 oli Turun kesäyliopistolle teemavuosi, jonka teemoina olivat muun muassa ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus.  Toteutimme teemavuotta muun muassa liittymällä Turun kaupungin ilmastojoukkueeseen, pyrkimällä vähentämään…